Valorisatie-attest van een fotovoltaïsche installatie

Wenst u de echtheid van een certificaat te controleren?

Vul hieronder het nummer van het certificaat en het paswoord in. Deze vindt u rechts bovenaan het certificaat.

Hebt u vragen over ValoPV? Neem gerust contact op met ons.

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Service

1. Algemeen
De online diensten toegankelijk via de site www.valopv.be zijn gepubliceerd door of voor rekening van de nv GreenWatch (hierna ‘GW’ genoemd) ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer BE 0820.144.205. Dit zijn de contactgegevens van GW: Btw-nr. nv GreenWatch: 0820.144.205 Lavoisierlaan 18A, 1300 Waver. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en overige prestaties tussen GW en haar klanten. Enkel onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing. Sommige diensten kunnen het voorwerp uitmaken van aanvullende Bijzondere Voorwaarden. Alle overige documenten die niet uitgaan van GW, zoals algemene aankoopvoorwaarden, zijn nadrukkelijk uitgesloten en niet van toepassing. Wij raden aan een kopie van onderhavige algemene voorwaarden te bewaren. Wij houden geen kopie bij in onze archieven. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
2. Online diensten
De online diensten maken deel uit van de website en bijhorende deliverables (hierna ‘de Service’ genoemd). Om van de Service gebruik te kunnen maken, zullen wij u de volgende gegevens vragen: voornaam, familienaam, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, onderneming, btw-plicht, btw-nummer, adres, referentiedatum, vermogen, oppervlakte, oriëntatie, hellingsgraad van de zonnepanelen, maximaal uitgangsvermogen van de omvormer, installatieprijs, gemiddelde prijs per kWh voor elektriciteit, IP-adres, browserversie en taal. Het gebruik van de Service houdt in dat u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van GW aanvaardt, en dit door het vakje aan te vinken bij de volgende formulering: ‘Ik heb de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid gelezen en goedgekeurd’. Zo geeft u nadrukkelijk te kennen akkoord te gaan met de website. Enkel na het aanvinken van dit vakje kunt u gebruikmaken van de diensten. Op basis van deze gegevens berekent GW de verwachte opbrengsten van de fotovoltaïsche installatie, rekening houdend met de hypothesen in het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. GW behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder motivering de toegang van om het even welke gebruiker tot de Service op te schorten, te deactiveren, te blokkeren of te beëindigen. GW behoudt zich het recht voor de Service te updaten zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van betwisting dient de klant het betalingsbewijs voor te leggen aan GW. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief btw.
3. Disclaimer
GW stelt alles in het werk om de veiligheid van de Service, de juistheid en het updaten van de door de Service verspreide informatie te garanderen, alsook het toelaten van derden voor hergebruik van inhoudelijke gegevens die door hun rechten beschermd worden. GW voert echter ter zake geen enkele – expliciete of impliciete – garantie aan. GW neemt bovendien geen enkele controle of verantwoordelijkheid voor haar rekening betreffende de inhoud van de websites die via hyperlinks aan de Service gelinkt zijn. Bezoekers (inclusief de deliverables) die gebruikmaken van de informatie beschikbaar via de Service, dragen daarvoor zelf de volledige verantwoordelijkheid en aanvaarden de risico’s. GW wijst elke aansprakelijkheid van de hand en zal niet verplicht worden tot een schadeloosstelling of vergoeding van om het even welke aard voor de niet-beschikbaarheid van de Service, voor fouten, onjuistheden en toepassingen van de gebruikers inzake de informatie aanwezig op de Service of voor om het even welke andere reden in het kader van de Service. De aansprakelijkheid van GW wordt hoe dan ook uitgesloten voor alle onrechtstreekse schade, met inbegrip van imagoschade, winstdaling, verlies van verwachte spaarreserves, klanten of gegevens.
4. Intellectuele eigendom
Deze Service behoort tot de exclusieve eigendom van GW of haar licentiegevers. De reproductie van alle inhoud afkomstig van de Service is enkel toegelaten voor louter informatieve doeleinden en voor een strikt persoonlijk en privégebruik. Het reproduceren of gebruiken van kopieën voor andere doeleinden is nadrukkelijk verboden. Na voorafgaande toestemming via e-mail door GW, kan worden verwezen naar informatie afkomstig van de Service, maar deze dient op duidelijke wijze de bron te vermelden, samen met een actieve hyperlink: ‘bron: www.valopv.be’. Indien er zich -ondanks de door GW genomen voorzorgen - informatie beschermd door uw intellectuele eigendomsrechten op de Service zou bevinden, wordt u verzocht onverwijld contact op te nemen met GW via het hierboven vermelde adres, waarna de passende maatregelen zullen worden getroffen.
5. Bescherming van persoonsgegevens
GW verbindt zich tot de vrijwaring van het vertrouwelijke karakter van informatie die u eventueel online hebt bezorgd. Alle persoonsgegevens die GW opvraagt voor het gebruik van bepaalde diensten zijn onderworpen aan de wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens. U beschikt over een recht op toegang, rechtzetting en schrapping van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen te allen tijde worden ingeroepen door ons schriftelijk te contacteren op het hierboven vermelde contactadres. GW en haar partners verbinden zich tot de vrijwaring van het vertrouwelijke karakter van de volgende persoonsgegevens: (a) informatie waarmee u niet als individu kunt geïdentificeerd worden, met name: postcode, woonplaats, plaats of hellingsgraad van de zonnepanelen, maximaal uitgangsvermogen van de omvormer (watt), installatieprijs, huidige productie van groene stroom, prijs van groenestroomcertificaten, uw browserversie, uw herkomst en taal. Bij gebrek aan bijkomende details in specifieke contexten, verleent u GW en haar partners de toestemming om deze persoonsgegevens waarmee u niet als individu kunt geïdentificeerd worden, te verwerken, en dit in het kader van klanten- en statistiekmanagement en ter verbetering van de Service en de dienstverlening. (b) informatie waarmee u als individu kunt geïdentificeerd worden zoals uw e-mail- en IP-adres. De persoonsgegevens waarmee u als individu kunt geïdentificeerd worden, zullen niet aan de GW-partners worden meegedeeld zonder uw voorafgaand akkoord en worden door GW opgevraagd in het kader van klanten- en statistiekmanagement, ter verbetering van de Service en dienstverlening, en met het oog op het voorzien van de Service. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verneemt u in het hieronder vermelde Privacybeleid.
6. Cookies en browsergegevens
Cookies zijn tekstbestanden die op de harde schijf van uw pc worden geplaatst wanneer u websites bezoekt die daarvan gebruik maken. De informatie opgeslagen in de cookies dient voornamelijk voor het identificeren van een bezoeker die reeds eerder een welbepaalde website heeft bezocht, voor het aanreiken van gegevens (tijdens het invullen van formulieren) die in het verleden al door de bezoeker werden ingevoerd, voor het analyseren van het gedrag van de bezoeker en het personaliseren van bepaalde pagina’s. Sommige cookies kunnen bijgevolg persoonsgegevens bevatten of aldus worden beschouwd en vallen daarom onder de definitie ‘Persoonsgegevens’ in het Privacybeleid. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookies-beleid.
7. Slotbepalingen
Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische rechtspraak en de Belgische rechtbanken.

Cookies-beleid

1. Algemeen
De online diensten toegankelijk via de site www.valopv.be zijn gepubliceerd door of voor rekening van de nv GreenWatch (hierna ‘GW’ genoemd) ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer BE 0820.144.205. Dit zijn de contactgegevens van GW: Btw-nr. nv GreenWatch: 0820.144.205 Lavoisierlaan 18A, 1300 Waver. De online diensten maken deel uit van de website en bijhorende deliverables (hierna ‘de Service’ genoemd). Dit Cookies-beleid is van toepassing op de website. Tijdens het gebruik van de website zal gevraagd worden naar uw toestemming voor het gebruik door GW van cookies, conform dit Cookies-beleid. U vindt alle informatie over cookies terug in ons Cookies-beleid. Door geen toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies kan het gebruik van de GW- websites worden beïnvloed. In de onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de diverse soorten cookies die gebruikt worden op de GW-website. U vindt er het onderwerp van elke cookie terug, alsook zijn levensduur (dit is de periode waarop de cookie op uw pc actief blijft).
2. Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat op uw pc (of op andere apparaten met een internettoegang, zoals een smartphone of tablet) kan worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de ‘levensduur’ van de cookie (d.w.z. hoe lang de cookie op uw apparaat zal blijven staan) en een waarde, die meestal bestaat uit willekeurig aangemaakt uniek nummer.
3. Waarvoor gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies om de GW-website eenvoudiger in gebruik te maken. Dankzij de cookies kunnen we onze Website beter afstemmen op uw belangen en noden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige browsersessies op onze website te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht krijgen in de manier waarop bezoekers gebruikmaken van onze website, zodat we de structuur en inhoud ervan kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren.
4. Welke soorten cookies gebruiken wij?
Er bestaan twee soorten cookies op de website: tijdelijke cookies (‘session cookies’) en blijvende cookies (‘persistent cookies’). De tijdelijke cookies blijven bewaard op uw pc totdat u de website weer verlaat. Een blijvende cookie blijft veel langer op uw computer bewaard, tot deze handmatig wordt verwijderd (hoelang de cookie op uw apparaat blijft, zal afhangen van de duur of de ‘levensduur’ van de specifieke cookie en de instellingen van uw browser). De informatie is echter niet persoonlijk identificeerbaar, maar kan wel worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.
Verzender Naam van de Cookies Functies van de Cookies Levensduur
ValoPV PHPSESSID Nous utilisons un cookie pour vous identifier à travers le site pour assurer son fonctionnement normal Tot de periode van uw websitebezoek (session cookie)
We maken gebruik van deze cookies om de duur van uw bezoek aan de website te berekenen en de levensduur van de cookies te beperken tot de periode van uw websitebezoek (session cookie).
5. Maken wij gebruik van ‘third party’ cookies?
Wanneer u naar onze website surft, kunt u cookies ontvangen van websites of domeinen die aan derden toebehoren. We leveren inspanningen om deze cookies te identificeren vóór hun gebruik zodat u de keuze hebt om ze te aanvaarden of te weigeren.
Verzender Naam van de Cookies Functies van de Cookies Levensduur
Google Analytics __ga __gat We gebruiken deze informatie om onze site te verbeteren en de ervaringen van de gebruikers te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics. 2 jaar (persistent cookie)
6. Hoe kan ik cookies controleren of wissen?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden opgeslagen op uw computer. Er bestaan meerdere manieren om cookies te beheren. Hierna vindt u informatie over de manier waarop u cookies kunt deactiveren voor bepaalde webbrowsers. Voor Internet Explorer 8.0+: Voor Firefox 3.0+: Het blokkeren van onze cookies kan een invloed hebben op het gebruik van de website. Een voorbeeld, het kan gebeuren dat u geen toegang meer krijgt tot bepaalde onderdelen van de website of dat u geen gepersonaliseerde informatie meer ontvangt bij een bezoek aan de website. Wanneer u verschillende apparaten gebruikt om de website te bekijken (bv. uw pc, smartphone, tablet enz.) moet u controleren of elke browser op elk apparaat aangepast werd aan uw cookie-voorkeuren. Klik hier voor meer informatie.

Privacybeleid

1. Algemeen
De nv GreenWatch (hierna ‘GW’ genoemd), Lavoisierlaan 18A, 1300 Waver, België, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer BE 0820.144.205, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonlijke gegevens (hierna ‘persoonsgegevens’ of ‘gegevens’ genoemd) met het volste respect voor de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de diensten (website en API) aangeboden via www.valopv.be en onze online diensten, accepteert u nadrukkelijk de verwerking van uw persoonsgegevens conform dit Privacybeleid.
2. Persoonsgegevens waarmee we u als individu kunnen identificeren
Een persoonlijk gegeven dat door ons verwerkt wordt en waarmee we u als individu kunnen identificeren, is onder meer uw e-mailadres. Deze gegevens worden aan GW meegedeeld onder meer bij het aanmaken van een betalingsaccount. Verdere informatie over dit onderwerp vindt u bij onze Algemene Voorwaarden. Deze gegevens worden door GW opgevraagd in het kader van klanten- en statistiekmanagement, ter verbetering van de dienstverlening en met het oog op het voorzien van online diensten. Deze gegevens worden niet aan GW-partners of derden meegedeeld, zonder uw voorafgaand akkoord. De persoonsgegevens waarmee u als individu kunt geïdentificeerd worden, zullen door GW niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Enkel wanneer u daarmee expliciet hebt ingestemd, zullen wij u informatie en/of commerciële aanbiedingen toesturen.
3. Persoonsgegevens waarmee u niet als individu kunt geïdentificeerd worden
Persoonsgegevens waarmee u niet als individu kunt geïdentificeerd worden, zijn onder meer: IP-adres van uw pc of apparaat met een internetverbinding, postcode, woonplaats, plaats en hellingsgraad van de zonnepanelen, maximaal uitgangsvermogen van de omvormer (watt), installatieprijs, huidige productie van groene stroom, prijs van de groenestroomcertificaten en uw taalinstelling. Ze bevatten geen andere informatie zoals uw naam, voornamen, e-mailadres, Facebook-account of andere informatie waarmee u als individu geïdentificeerd kunt worden. We halen deze gegevens op in de interfaces door gebruik te maken van de volgende functies: (1) Functie voor omzetting van de fotovoltaïsche productie in groenestroomcertificaten en (2) Functie van de rentabiliteitsberekening van een klassiek fotovoltaïsch project. Bij gebrek aan bijkomende details in specifieke contexten, verleent u GW en haar partners de toestemming om deze persoonsgegevens waarmee u niet als individu kunt geïdentificeerd worden, te verwerken, en dit in het kader van klanten- en statistiekmanagement en ter verbetering van de dienstverlening.
4. Uw rechten
Alle persoonsgegevens die GW opvraagt voor het gebruik van bepaalde diensten zijn onderworpen aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. U beschikt over een recht op toegang, rechtzetting en schrapping van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen te allen tijde worden ingeroepen door ons schriftelijk te contacteren op het hierboven vermelde contactadres.
5. Beveiliging van uw gegevens
We hebben een aangepaste beveiliging ingesteld en zullen deze handhaven ter bescherming van uw gegevens, met inbegrip van de interne procedures. Deze beveiligingen en procedures zijn conform de geldende wetgeving. We doen eveneens al het nodige om ervoor te zorgen dat derden die met ons samenwerken een aangepaste beveiliging voorzien voor de gegevens die voor hen toegankelijk zijn. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor onze werknemers en consultants die onderworpen zijn aan de toepasselijke vertrouwelijkheidsplicht en waarvan we van mening zijn dat hun contact met de gegevens past in het kader van hun bevoegdheden en/of noodzakelijk is voor het verschaffen van diensten. We hebben speciale voorzorgsmaatregelen getroffen die noodzakelijk zijn voor de beveiliging van uw gegevens tegen verlies (back-up) of ongeoorloofde toegang (uitsluitend specifieke toelatingsgevallen). Alle ingezamelde gegevens worden opgeslagen op een server voorzien van alle beveiligingsgaranties en worden niet langer bewaard dan nodig is voor het behalen van de hierboven beschreven doelstellingen.
6. Cookies en browsergegevens
Cookies zijn tekstbestanden die op de harde schijf van uw pc worden geplaatst tijdens het bezoek aan websites die daarvan gebruik maken. De informatie opgeslagen in de cookies dient voornamelijk voor het identificeren van een bezoeker die reeds eerder een welbepaalde website heeft bezocht, voor het aanreiken van gegevens (tijdens het invullen van formulieren) die in het verleden al door de bezoeker werden ingevoerd, voor het analyseren van het gedrag van de bezoeker en personaliseren van bepaalde pagina’s. Sommige cookies kunnen bijgevolg persoonsgegevens bevatten of aldus worden beschouwd en vallen daarom onder de definitie ‘Persoonsgegevens’ in het Privacybeleid. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookies-beleid.
7. Gelinkte sites
GW is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid inzake gegevensophaling van de aan de GW-website gelinkte sites. Wanneer u websites bezoekt van derden raden wij aan om hun beleid inzake gegevensophaling en bescherming van de privacy na te gaan. GW sluit alle aansprakelijkheid ter zake uit.
8. Contacteer ons
Als u vragen hebt omtrent ons Privacybeleid of de wijze waarop wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens, kunt u GreenWatch NV te allen tijde schriftelijk contacteren op het hierboven vermelde contactadres.
Bij twijfel of interpretatieverschillen, heeft de Franstalige versie voorrang op de Nederlandstalige versie.

icon

Feedback

Site in onderhoud,gelieve later nog eens te proberen.

Site in onderhoud,gelieve later nog eens te proberen.

POWERED BY Si2W POWERED BY Si2W

© 2015 GreenWatch